نمونه سوالات کامپیوتر

به وب سايت جديد مجتمع آموزشي شهيد مطهري مراجعه نماييد

نمونه سوال کتبی و عملی icdl درجه 2

< سوالات مبانی وفناوری کامپیوتر>

 

1-کامپیوتر...........

الف) یک وسیله الکترونیکی متفکر است که داده های دریافتی را به نحو صحیح و با سرعت زیاد پردازش می کند.

ب) یک وسیله الکترو مکانیکی است که داده هایی را دریافت وذخیره می کند،سپس بر حسب دستورات داده شده آنها را پردازش کرده واطلاعات جدیدی تهیه می کند.

ج)یک وسیله الکترونیکی برای ذخیره اطلاعات است.

د)در حقیقت یک ماشین جساب است که می تواند محاسبات را با سرعت فوق العاده بالا انجام دهد.

 2-کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف)داده ها اطلاعاتی هستند که در اختیار کامپیوتر قرار می گیرد.

ب)اطلاعات داده هایی هستند که در اختیار کامپیوتر قرار می گیرد.

ج)اطلاعات داده ها ی ورودی هستند که مورد پردازش قرار گرفته اند.

د)داده ها اطلاعاتی هستند که مورد پردازس قرار گرفته اند.

 3-مجموعه ای که شامل اجزایی متشکل از عناصر ومداراهی الکترونیکی است..........کامپیوتر نامیده می شود.

الف)نرم افزار                           ب)سخت افزار                         ج)میان افزار                                             د)برنامه

 4-واحد پردازنده مر کزی(cpu) شامل چه قسمت هایی است؟

الف)واحد کنترل،حافظه پنهان،حافظه اصلی وواحد خروجی

ب )حافظه اصلی،حافظه پنهان،واحد محاسبه ومنطق وواحد کنترل

ج) واحد محاسبه ومنطق ،واحد کنترل، حافظه پنهان

د)واحد ورودی، حافظه پنهان،واحد خروجی و حافظه اصلی

 5-در کامپیوتر واحد ALU همان ..... است.

الف)حافظه اصلی                      ب)حافظه جانبی                       ج)واحد کنترل                           د)واحد محاسبه ومنطق

 6-علایم قابل فهم کامپیوتر .... است.

الف)حروف انگلیسی                  ب)اعداد وارقام                        ج)صفر ویک                             د)علایم ریاضی

 7-هر4 مگا بایت معادل است با:

الف)4* 1024بایت                      ب)4*1024*1024بایت                                ج)20 2*4 بایت                         د)گزینه  ب وج

 8-تفاوت ROMوRAM چیست؟

الف)تفاوتی ندارند.    ب)ROM فقط خواندنی است اما RAM فقط نوشتنی است.

ج) ROM فقط خواندنی است اما RAM خواندنی و نوشتنی است. د)ROM ناپایدار اما RAM پایدار است.

 9-حافظه EPROM :

الف) به هیچ وجه قابل برنامه نویسی نیست.

ب)در حین کار با کامپیوتر قابل برنامه نویسی است.

ج)در خارج از کامپیوتر قابل برنامه نویسی است.

د)اطلاعات داخل آن براحتی قابل پاک شدن

10-کدام یک از حافظه های زیر از سرعت بیشتری  بر خور دارند؟

الف)دیسک سخت                   ب)دیسک نرم                         ج)RAM                   د)نوار مغناطیسی

11-کدام یک از گزینه های زیر جزو حافظه های کمکی نیست؟

الف)CD-ROM                        ب)DVD                  ج)نوار مغناطیسی                     د)RAM

 12-کدام یک از دستگاههای زیر به عنوان دستگاه ورودی محسوب نمی شود؟

الف)  joystick                         ب)mouse                              ج) scanner                             د)monitor

 13-کدام یک از دستگاههای زیر امکان ظبط صدا را فراهم می آورد؟

الف)اهرم هدایت                      ب)پویشگر                                               ج)میکروفن                              د)بلند گو

 <سوالات ویندوز مقدماتی>

14-به نوار پایین صفحه دسک تاپ....... می گویند.

الف)نوار کار                             ب)نوار ابزار                             ج)نوار آدرس                           د)نوار عنوان

 15-منویی که با کلیک راست نمایش می یابد،چه نام دارد؟

الف)منوی میانبر                       ب)نوار منو                               ج)منوی فایل                            د)زیر منو

 

16-از کدام دکمه های کنترلی برای برگرداندن اتعاد پنجره به وضعیت قبل استفاده می شود؟

الف)Maximize                       ب)Minimize                         ج)Restore                               د)Close

 17-جهت باز کردن منوی start از طریق صفحه کلید از چه کلید هایی استفاده می شود؟

الف)Alt + Tab                         ب)Alt + Space                       ج)Alt  + F4                             د)Ctrl +Esc

 18-كدام گزينه كامپيوتر را به حالت نيمه خاموش مي بردو مصرف برق را به حداقل مي رساند ؟

الف)Turn off                          ب)Restart                              ج)Stand by                             د)Log off

 19-جهت انتخاب همه فایل ها و پوشه های یک پنجره از کدام روش استفاده می شود؟

الف)استفاده از کلید هایAlt +A                                                               ب) با استفاده از کلید های Ctrl + A

ج)انتخاب گزینه Select All از منوی Edit                                                د) گزینه های ب و ج

 20-کدام نام فایل صحیح است؟

الف)test1.txt                           ب)test*.txt                             ج)test?.txt                              د)test>1.txt

 21-برای ارسال فایل ها و پوشه ها به درایو فلاپی ، کدام روش مناسب تر است؟

الف)Copy , Paste                    ب)Send To                            ج)Cut , Paste                         د)Refresh

 22-برای انتخاب آیکن های کنار هم از چه کلیدی استفاده می شود؟

الف)Shift                                ب) Alt                                    ج)Ctrl                                     د)Alt + Shift

23-براي مشاهده جزئياتي راجع به آيكونها نظير اندازه ،تاريخ و ... كدام گزينه از منوي view استفاده مي شود؟

الف)Icons                                ب)List                                    ج)Details                               د)Tiles

 24-براي حذف فايل ها و پوشه ها به طور كامل (بدون وارد شدن به سطل بازيافت) از گزينه...... استفاده ميشود؟

الف)Delete                             ب)Shift+Delete                    ج)Ctrl+x                                د)shift  

 25-جهت مرتب کردن عمودی پنجره ها در صفحه ذسک تاپ چه گزینه ای را باید انتخاب نمود؟

الف) Tile windows Horizontally                                                          ب ) Tile windows verticatally

ج) Cascade Windows                                                                            ج)Minimize all windows

 26-انتخاب کدام گزینه در تنظیمات نوار وظیفه باعث مخفی شدن آن می شود؟

الف)Auto hide the taskbar                                                   ب)  Lock the taskbar

ج)show Quick Launch                                                                         د)Show the clock

 27-در پنجره ويژگيهاي نوار كار چه موقع امكان جابجايي و تغيير اندازه نوار نخواهد بود؟

الف)در صورت فعال بودن گزينه Lock the taskbar

ب) در صورت غير فعال بودن گزينه Lock the taskbar

ج)با فعال كردن گزينه Keep the taskbar on top of  other windows

د) با فعال كردن گزينه Auto- hide the taskbar

 28-برای افزودن میانبر برنامه به منوی start از کدام روش استفاده می شود؟

الف) کلیک راست روی نوار کار و انتخاب گزینه Properties

ب) کلیک راست روی دسک تاپ و انتخاب گزینه Properties

ج) کلیک راست روی آیکن My computer و انتخاب گزینه Properties

د) کلیک راست روی نوار کار و انتخاب گزینه  Tool bars

 29-برای اینکه یک فایل اجرایی به هنگام راه اندازی ویندوز به طور خود کار اجرا شودمیانبر  آنرا کجا قرار میدهیم؟

الف)Accessories                     ب)All Program                     ج)منوی Start                          ج)Sturtup

 30- در کادر محاورهای Display properties توسط کدام یک از زبانه های زیر می توان اجزای ویندوز را به دلخواه تغییر داد؟ 

 الف)Screen Saver                                 ب) Desktop                           ج)Appearance                        د)Settings

 31-با انتخاب كدام گزينه در كادر Schedulel Task امكان اجراي برنامه به صورت ماهيانه فراهم مي شود؟

الف)   Daily                                            ب)Weekly                             ج)Monthly                             د)When my computer starts

 32-برای نمایش قاب وظیفه در پنجره پوشه ها چه گزینه ای را باید فعال نمود؟

الف)Open each folder in the same windows                      ب) Show common task in folders

ج)its own windows Open each folder in                                            د)Use windows classic folders

 33-جهت مشاهده پسوند فایل ها جه تنظیمی بایستی انجام گیرد؟

الف)گزینه Hide extention for known file typesرا بایستی فعال نمود      

ب) گزینه Hide extention for known file typesرا بایستی غیر فعال نمود

ج)گزینه folders  Show hidden files and را بایستی انتخاب نمود.                

د)گزینه folders  do not Show hidden files and را بایستی انتخاب نمود.

 34-در برنامه Paint جهت چر خاندن تصوير از كدام گزينه استفاده مي شود؟

الف)گزينه Stretch\Skew  از منوي Image                ب)  گزينه Flip\Rotate از منوي image

ج)گزينه Attributes  از منوي Image                                                       د)گزينه Invert color از منوي Image     

 35- در برنامه Paint براي ترسيم چند ضلعي از كدام ابزار استفاده مي شود؟

الف)Rectangle                                        ب)Ellipse                               ج)Line                                    د)Polygon

 36-براي ايجاد ليست علامت دار در برنامه Word pad بايد از كدام گزينه استفاده نمود؟

الف)Bullets                                            ب)Font                                   ج)Bold                                    د)Underline

 37-به وسیله کدام بر نامه می توان از فایل ها و پوشه ها پشتیبان تهیه نمود؟

الف)Backup                                            ب)Winrar                              ج)Disk clean up                    د)Calculator

38- پسوند فايل هاي پشتيبان ..... ميباشد.

الف)Zip                                                   ب)Rar                                    ج)Bkf                                      د)Bak

 39-براي احياي فايل ها از نسخه پشتيبان كدام گزينه را به كار مي بريم؟

الف)سRestore file and setting                                                            ب)Advanced

ج)قMy document and setting                                                             د)Everyones document and settings

 40- توسط کدام بر نامه می توان فایل ها و پوشه ها را فشرده نمود؟

الف Disk clean up                 ب)Winrar                              ج) Backup                              د)Restore


Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

1 -   ب11 -  الف21 -   ب31 -   ب

2 -   ب12 -   د22 -  الف32 -  د

3 -   الف13 -  الف23 -   ج33 -  د

4 -   الف14 -  الف24 -   الف34 -  د

5 -  ج15 -  الف25 -   د35 -  ج

6 -   الف16 -   ب26 -   د36 -  د

7 -  ج17 -  الف27 -  الف37 -  الف

8 -  ج18 -   ب28 -   ب38 -  د

9 -   د19 -  ج29 -  الف39 -  الف

10 -  د20 -   ب30 -  د40 -  ب



+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۸۹ساعت ۹:۵۱ قبل از ظهر  توسط  ممشلی   |